Yazdır

2017-2018
Naqipler Tertili II’ye Katkılar

Naqipler Tertili II’ye Katkılar         PDF olarak indir    


İçindekiler:

Ashâb-ı Tertîl we’r-Raqîm /Zaman’ın Kısa Târih’i..     

Naqipler Tertil'i II 

Naqipler Tertil’i 2016    (TERTİL I  TAQWİM’İ )   

 

Hep Alaqa, Ne Alaqa   Alaq I
Qayseri Alaqa'yı sürdürüyor    Alaq II

 

Qalem Sûre’si okuyor Qayseri   Qalem I
Qalem'in Namusu'dur İsyân Ahlâq'ı    Qalem II
Cennet Watan'ın Uğru'na   Qalem III  
Dersi'ni almış ediyor Ezber         Qalem IV

 

Müzzemmil okuyor Qayseri      Müzzemmil I
Fir'awn'a gelen Risâlet, Siz, gibi Rasûl, gibi gibi..    Müzzemmil II
Belâ-i Aşq'a Mübtela olmuşlar Merid olursa..     Müzzemmil III

         

Müddessir okuyor Qayseri                                                 Müddessir I

Beşeriyet'in Sabah'ı                                                          Müddessir II

Taha'nın Kitâb'ı: Söz'ün Te'sir'i                                           Müddessir III

 

el-Fatiha                                                                         Fatiha   

Tebbet Sûre'si okuyor Qayseri                                          Tebbet

             

Mewedde-i Mew'ude, Qatl-i Âmm, Gadr-i Umumî                Tekwir

Yükseğe, daha Yükseğe, en Yükseğe                                 A’la

             

Bürüyen Gece, Şükür ki bürür..                                        Leyl 

İtmi'nan bulmak, Tamam olmak                                       Fecr

Duha "we"                                                                    Duhâ

Mekkî Wezâret                                                              İnşirah

Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. er-Rahmân. Nokta.             Rahman

Qaide'yi bozan İstisnâ                                                    Asr

Zembereğin Salınım Sesler'i: Zil zal, Zil zal.                       Zilzal 


اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho2.jpg
Copyright 2011 Naqipler Tertili II’ye Katkılar - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free