FECR'den ASR'a

Eyyâmullah (Qureyşî Kronoloji)                                                             
Kronoloji                                                                                        
Medenî Düşünce Tarihine Giriş
 
 - Kapılar-Qıbleler
I- Medine I (Medeniyet’in Çekirdeği)
II- Medine I (Abbasiler’den Osmanlılar’a)
III- Mekke I (Medine’nin Kapılar’ı)
IV- Mekke II  (Medine’nin Kapılar’ı)
V- Qudüs  (Medine’nin Kapılar’ı)
VI- Qufe  (Medine’nin Kapılar’ı)
VII- Şam  (Medine’nin Kapılar’ı)
VIII- Basra  (Medine’nin Kapılar’ı)
IX- Bağdad I  (Medine’nin Kapılar’ı)
X- Mısır I-II  (Medine’nin Kapılar’ı)
XI- Horasan I  (Medine’nin Kapılar’ı)
XII- Endülüs  (Medine’nin Kapılar’ı)

A- Aktarılan Gelenek ve Yeni Zamanlar (Yeniden Üretme)
01-Nebewî Hikmet Hayattan Çekiliyor (Şeyhayn) [İntibak Yılları]
02-Ümeyye ve Haşimi
03-Nebi'nin Ev Halq’ı (Ehl-i Beyt) [Hucûrât ve Ehlihi]                                         
04-Ashâb’un-Nebi  (Yıldızlar/Nucum) [Siyâsî Nüweler]                                         
05-Yalnız Yıldız (Ebu Zerr)

B- Siyasi Nüweler’in Okullaşması
01-Şia (Erken Şia)
02-Hawaric (Hawâric-i Ali) [Müslümanlığın Bedewî Yüz'ü]                           
03-Mu’tezile (Mutezile) [Mu’tezile/Müslümanlığın Aqlî Yüzü]
04-Âl-i Muhammed (2. Kuşak) [Ehl-i Beyt/Cennet’i Sulayan Kewser]           
05-Qufe Rey'i (Ebu Hanife) [Müslümanlığın Usûlî Yüz’ü]        
06- Ehl-i Hadis/Cemaat [Müslümanlığın An’anewî Yüz’ü]                                      

C- Sewad-ı A’zam
(Sünnî Küllîyat Dünya’sı)
01- Sünnî Kelâm’ı (Eş’arilik/Maturidilik)
02- Gazalî Sonrası (Wasatî Yüz)
03- Muahher Mu’tezile (Abdulcebbar/Zemahşerî)
04- Selefiyye [Müslümanlığın Literal/Nostaljik/Ütopik Yüz’ü]        
05- Suudiyye
06- Zeydiyye  
(Şiî Küllîyat Dünya’sı)
01-İmamiye’de Gaybet (Ca’feriler)   

D- Yitiği Arayan Tecessüs
Bağdat
01- Bâbu’l-Hikme (Şehir ve İnsan)
a)Âlihi(Seyyidler)
b)Ashabihi
02- Ulumu’l-Ewâmil (Beytu’l-Hikme Öncesi)
03- Beytu'l-Hikme
04- Mülhid Okurlar
05- Hükema (Doğu-Batı Hikmet’I el-Kindî, el-Fârabî, )  
06- İhwân-ı Safa (Ansiklopedistler)
07- Meşşâilik (Ebu Hayyân, es-Sicistânî, ibnu Miskeweyh, ibnu Heysem,)
08- İşraqi-Meşşai Sentez (Merace’l-Bahreyn)
09- İşrakilik (Suhreverdi'den Molla Sadr'a )
10- Muahhar Hükema (Ebu’l-Bereket vd. )

Mağrib
01- Endülüs'te Hikmet (Batalyewsî, ibnu Bacce, ibnu Tufeyl,)
01- İbnu Rüşd (Averroisme/Muallim-i Sani)
02- İbnu Haldun (Usul-i Tarih)

E- Bilgi’de İçsel Tecrübe
01- Sufiyye                                                                                      
03- Teşkilatlı Tasawwuf                                                               

F- Yargı ve Medeni Hukuk (Fıqhiyye)
01- Sivil Huquq (Usul ve Furu)                                                               
02- Qadâi Fıqıh (Yargı Gücü)                                                                  
03- Çağdaş Fıqıh                                                                            

G- Yüksek Eğitim’in Kurumsallaşması
01- Gazâlî: Sünni Medrese
02- Dâwud el-Qayserewî (Müslüman İznik)
02- Ulum-u el-Dünyewî (Müslüman İznik)

H- Doğu’nun Batı’nın Cewab’ı
01- Moğollar (Şark Sillesi)
02- Haçlılar (Garb Sillesi)

I- Son Büyük Çatı
01- Tolunoğulları’ndan Osmanlılar’a
02- Bağdat’tan Kostantiniyye’ye
03- İstanbul (Müslüman Doğu Roma)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho1.jpg
Copyright 2011 FECR'den ASR'a - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free